Amerikába elszármazott magyar fiatalok kapcsolódnak vissza Erdélyhez

Harmadik alkalommal látogatnak Erdélybe olyan amerikai, illetve kanadai fiatalok, akik másod-, harmad- vagy akár negyedgenerációs elszármazott magyarok. A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) kezdeményezésének köszönhetően hetedik éve Magyarországon szervezik meg a ReConnect Hungary (Visszacsatolás Magyarországhoz), és ezen belül harmadik éve a ReConnect Transylvania programot Erdélyben is, amelynek révén az érintett fiatalok megismerkedhetnek magyar gyökereikkel.

A 12 fős csapat múlt szombaton érkezett Erdélybe, és egy hetet töltöttek el itt: több települést, fontos magyar emlékhelyeket és természeti látványosságokat kerestek fel – tájékoztatott a program erdélyi koordinátora, Moldován Árpád Zsolt. A szállásuk Zetelakán volt, innen jutottak el Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, a Székelyföldre, de még a Gyimesekbe is. Mi Csíksomlyón, a kegytemplomnál tett látogatásuk alkalmával találkoztunk velük csütörtökön.  

„A program fő célja, hogy az elöregedő amerikai magyar közösségben – amelynek aktív tagjai főként ’56-os menekültek voltak – »vérfrissítés« történjen. Ezeknek a fiataloknak lenne a feladatuk a hozzávetőleg 1,2 milliós egyesült államokbeli, valamint kanadai magyar közösség irányítása, ugyanis egyre inkább elnéptelenednek a magyarok által épített templomok, közösségi házak és iskolák” – mutatott rá a programvezető.

A fiatalok között van egy lány, Sánta Csenge, akinek erdélyi felmenői vannak, a nagyapja a Maros megyei Székelyvéckén él. Meglepetés volt neki és a többiek számára is, hogy meglátogatták a 90 éves nagyapját az elzárt kistelepülésen. A kanadai Calgaryben élő lány elmondta, hogy nagyon megható volt számára a nagyapjával való találkozás. Különlegesnek nevezte a helyet, ahol a néhány százfős Székelyvécke található, valami olyasminek, ami nagyon távol áll tőle. Magyarországgal és Erdéllyel viszonylag szoros kapcsolatban áll: egy évig Budapesten tanult, és a családjával el szoktak látogatni Székleyvéckére is. Hozzátette, legtöbb egy-két hónapig tudná elképzelni, hogy egy ilyen elzárt, természetközeli településen éljen. A jövőjét Calgaryben látja.

Az Ohio állambeli Clevelandben élő Lianna Hedricknek az anyai nagyanyja magyar, és az ötvenes években érkezett az Egyesült Államokba. Mint mondta, az anyja beszél magyarul, ő is tanulta a nyelvet, sőt egy évig még az egyetemen is hallgatott magyarórát, de nem beszéli túl jól, ezen mindenképp változtatni szeretne.

Lianna lesz egyébként az első résztvevője az ősszel induló ReConnect Transylvania+ programnak. Fél évet tölt Erdélyben: két hónapig Marosvásárhelyen, a Bonus Pastor Alapítványnál önkénteskedik, majd négy hónapig, szintén önkéntesként a Kolozsvári Református Kollégiumban tanít angol nyelvet. Mint mondta, azért is várja azt az időszakot, mert szeretné megtapasztalni, hogy milyen lehet egy erdélyi nagyvárosban élni, miben külöbözik mindez Clevelandtől. 

A csapat a csíksomlyói látogatás után Gyimesbükk felé vetta az irányt, ahol meglátogatták az ezeréves határt is, majd onnan visszatértek zetelaki „alaptáborukba". 

Kapcsolódók

Kimaradt?